Portfolio

Memorial Rebirth Senjyu 2014 Taroyama

exhibition:Shinji Ohmaki " Memorial Rebirth Senjyu 2014 Taroyama"
Venue: Senju Asahi Park/Tokyo
Year:2014.11.2
medium:bubble machine, bubble liquid, Fan, Lighting
Size:φ504 x 400 mm / 1 machine x 50
Performance : Misuzu Kikyou, Kurukuru Charmy(Kentaro Onishi, Emi Tomizuka, Miyako Matsuoka)
Photo:Kato Hajime

back